V oblastiach priemyselnej, inžinierskej výstavby a bytovej výstavby poskytujeme našim klientom nasledovné typy služieb:

Búracie práce

Hydroizolácie

Tepelné izolácie

Zemné a výkopové práce

Výstavba a rekonštrukcia priemyselných a obchodných objektov

Výstavba a rekonštrukcia občianskych objektov

Výstavba a rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a parkovísk

Výstavba a rekonštrukcia vodovodov a kanalizácií

Poskytovanie služieb stavebnými strojmi a mechanizmami

Zámočnícke práce

Povrchová úprava kovov

Stolárske a tesárske práce